EOK MEMBERSHIP

Executive Board 2016-2018
Felicia Kiehm, President
Dorothy Sophocles, Vice President
Janice Panagako, Treasurer
Stacey Tsairis Kacoyanis, Assistant Treasurer
Eva Markos, Corresponding Secretary
Despina Anton, Recording Secretary

 

 
Stephanie Andrews, Budget
Kathleen Hamilton, Charity Review
Pamela Lazares, Demetra Fund
Bobi Koukounaris-Lelon, Scholarship Fund
Heidi Tourkistas, Sustaining Sponsorship


Members
Joan Aliapoulios
Despina Koules Anton
Renee Argyris
Christa Ayoub
Jean Canellos
Carolyn DelGizzi
Patricia L. Dukakis
Yiota Katsarakes
Christine Kondoleon
Jane Kourtis
Tamara Lingos
Tania Lingos-Webb
Jackie Giantis McCabe

 
Daphne Georas Meredith
Andrea Mihos
Jamie Monovoukas
Elaine Pantazopoulos
Athena Papas
Mary Papastavros
Mary Lynn Pergantis
Julie Pernokas
Allys Spilios
Jennifer Trakas-Acerra
Diane Speare Triant
Zacharie Haseotes Vinios


Honorary Members
*Pacey Cocoris
*Marianthe Frangoulis
*Florence Loumas
*Urania Papas

 
Katherine Pappas
*Lulu Peratsakis
*Kathleen Sculos
*Mary Voss
*Original Charter Members
Back to Top


Associate Members
Olga Bassett
Maria Behrakis
Angelyn Konugres Coupounas
Louise Damascus
Harriet Kostsilimbas Davis
Carolyn Pappas Diamandis
Carol Drake
Constance Georgaklis
Mary Gomatos
Sandra Gomatos
Linda Hasiotis
Katherine Karagianis
Liz Karagianis
Alexis Lelon

 
Valentine Mason
Joanne Nikitas
Maria Karagianis O'Neill
Connie Papageorge
Maria Papageorge
Thalia Papageorgiou
Mary Philopoulos
Cathy Papoulias Sakellaris
Matia Sculos
Janis Otis Semine
Diana Tsomides
Alexis Hasiotis Wintersteen
Clotilde Zannetos

Back to Top


Standing & Event Committees 2016-2017
Budget
Stephanie Andrews, Chair
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Stacey Tsairis Kacoyanis
Bobi Koukounaris-Lelon
Janice Panagako
Mary Lynn Pergantis

Charity Review
Kathleen Hamilton, Chair
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Dorothy Sophocles, Ex-Officio
Stephanie Andrews
Jean Canellos
Jane Kourtis
Pamela Lazares
Andrea Mihos
Mary Papastavros
Diane Triant

Commemoration
Patti Dukakis, Chair

Demetra Fund
Pamela Lazares, Chair
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Janice Panagako, Treasurer
Joan Aliapoulios
Stephanie Andrews
Jean Canellos
Patti Dukakis
Kathleen Hamilton
Tamara Lingos
Tania Lingos-Webb
Daphne Meredith

INK Committee
Stephanie Andrews, Chair
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Jane Kourtis
Pam Lazares

Mary Lynn Pergantis
Diane Triant
 

 
Governance
Stephanie Andrews, Co-Chair
Christa Ayoub, Co-Chair
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Dorothy Sophocles, Ex-Officio
Jean Canellos
Pamela Lazares

Mary Lynn Pergantis
Diane Triant

Membership
Mary Lynn Pergantis, Chair
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Dorothy Sophocles, Ex-Officio
Carolyn DelGizzi
Pamela Lazares
Janice Panagako
Elaine Pantazopoulos

2016 Mistletoe Ball
Andrea Mihos, Chair
Eva Markos, Co-chair

New Member Orientation
Diane Triant , Chair

Programs & Outings
Bobi C. Lelon, Chair

Scholarship Fund
Bobi Koukounaris-Lelon, Chair
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Janice Panagako, Treasurer
Stephanie Andrews
Eva Markos

Elaine Pantazopoulos
Diane Triant

Website Coordinator
Carolyn DelGizzi, Chair
Toni Mills, toni@tonimills.com

Wellesley College Scholarship
Diane Triant, Coordinator
Back to Top


Past Presidents
*Urania Papas (1937-1938)
*Marianthie Frangoulis (1938-1940)
*Lulu Peratsakis (1940-1944)
Athena Speare (1944-1946)
*Pacey Cocoris (1946-1948)
Virginia Mavraides (1948-1950)
Mary Sophios (1950-1952)
Valentine Mason (1952-1954)
Edith Varkas (1954-1956)
Agnes Demeter (1956-1958)
*Kathleen Sculos (1958-1960)
Aliki Bassett (1960-1962)
Ellie Bounakes (1962-1964)
Ellie Loumos (1964-1966)
Toulie Samellas (1966-1968)
Katherine Pappas (1968-1970)
Matia Sculos (1970-1972)
Louise Damascus (1972-1974)
Dee Dee Sarris (1974-1976)
Cynthia Zervas (1976-1978)
Ann Decaneas (1978-1980)
Carolyn Pappas (1980-1982)
Mary Philopoulos (1982-1984)
Crystal Condakes (1984-1986)
Connie Georgaklis (1986-1988)
Patti Dukakis (1988-1990)
Diane Triant (1990-1992)
Alexis Lelon (1992-1994)
Joan Aliapoulios (1994-1996)
Connie Papageorge (1996-1998)
Kay Karagianis (1998-2000)
Stephanie Andrews (2000-2002)
Linda Hasiotis (2002-2004)
Jean Canellos (2004-2006)
Athena Pappas (2006-2008)
Pamela Lazares (2008-2010)
Carol Drake (2010-2012)
Stephanie Andrews (2012-2014)
Mary Lynn Pergantis (2014-2016)
Felicia Kiehm (2016-
 
*Original Charter Members

Deceased Members
Mary Decaneas
*Florence Loumas
Mary Souslides
Helen Booras
Bessie Pappas
Bette Christou
Mary Maliotis
*Urania Papas
*Marianthe Frangoulis
Helen Crane
Agnes Demeter
Bessie Pappas
Helen Petrianos
*Lulu Peratsakis
Wilma Karis
Eva Anifantis
Athena Alexander
*Pacey Cocoris
*Mary Voss
Helen Sutton
Athena Speare
Sally Trent Stames
Mary Demers
Rose Bassett
Virginia Mavraides
Jane Comninos
Despina Taschioglou
Toulie Samellas
*Kathleen Sculos
Mary Sophios
Fofo Spilios
Aliki Bassett
Dee Dee Sarris
Katherine Pappas
Ellie Bounakes
Florence Collatos
Edith Varkas
Helen Pappas
Mary Nenopoulos
Ann Decaneas
Cynthia Zervas
Ann Agris
Florence Patterson
Lee Polley
Helen Papoulias O'Leary
*Original Charter Members
Back to Top