EOK MEMBERSHIP

Executive Board 2014-2016
Mary Lynn Pergantis, President
Felicia Kiehm, Vice President
Janice Panagako, Treasurer
Stacey Tsairis Kacoyanis, Assistant Treasurer
Tamara Lingos, Corresponding Secretary

 

 
Jennifer Trakas-Acerra, Recording Secretary
Pamela Lazares, Demetra Fund
Christa Ayoub, Scholarship Fund
Heidi Tourkistas, Sustaining Sponsorship
Zacharie Haseotes Vinios, Charity Review


Members
Joan Aliapoulios
Stephanie Andrews
Despina Koules Anton
Renee Argyris
Christa Ayoub
Jean Canellos
Carolyn DelGizzi
Patricia L. Dukakis
Kathleen Hamilton
Liz Karagianis
Christine Kondoleon

 
Bobi C. Lelon
Tania Lingos-Webb
Eva Markos
Daphne Georas Meredith
Elaine Pantazopoulos
Athena Papas
Mary Papastavros
Florence Patterson
Dorothy Sophocles
Allys Spilios
Diane Speare Triant


Honorary Members
*Pacey Cocoris
*Marianthe Frangoulis
*Florence Loumas
*Urania Papas

 
Katherine Pappas
*Lulu Peratsakis
*Kathleen Sculos
*Mary Voss
*Original Charter Members
Back to Top


Associate Members
Olga Bassett
Maria Behrakis
Angelyn Konugres Coupounas
Louise Damascus
Harriet Kostsilimbas Davis
Carolyn Pappas Diamandis
Carol Drake
Constance Georgaklis
Mary Gomatos
Sandra Gomatos
Linda Hasiotis
Katherine Karagianis
Alexis Lelon
Valentine Mason

 
Joanne Nikitas
Helen Papoulias O'Leary
Maria Karagianis O'Neill
Connie Papageorge
Maria Papageorge
Thalia Papageorgiou
Mary Philopoulos
Lee Polley
Cathy Papoulias Sakellaris
Matia Sculos
Janis Otis Semine
Diana Tsomides
Alexis Hasiotis Wintersteen
Clotilde Zannetos

Back to Top


Standing & Event Committees 2014-2015
Budget
Bobi C. Lelon, Chair
Mary Lynn Pergantis, Ex-Officio
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Janice Panagako, Treasurer
Stacey Tsairis Kacoyanis, Assistant Treasurer
Christa Ayoub

Charity Review
Zacharie Haseotes Vinios, Chair
Mary Lynn Pergantis, Ex-Officio
Stephanie Andrews
Jean Canellos
Christine Kondoleon
Pamela Lazares
Eva Markos
Andrea Mihos
Maria Karagianis O’Neill
Elaine Pantazopoulos
Dorothy Sophocles
Diane Triant

Commemoration
Patti Dukakis, Chair

Demetra Fund
Pamela Lazares, Chair
Helen Papoulias O'Leary, Honorary Member
Mary Lynn Pergantis, Ex-Officio
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Janice Panagako, Treasurer
Joan Aliapoulios
Stephanie Andrews
Jean Canellos
Patti Dukakis
Kathleen Hamilton
Tamara Lingos
Tania Lingos-Webb
Daphne Meredith

 
Governance
Felicia Kiehm, Chair
Mary Lynn Pergantis, Ex-Officio
Jean Canellos
Pamela Lazares
Diane Triant

New Member Orientation
Diane Triant

2015 Mistletoe Ball
Despina Koules Anton, Chair
Elaine Pantazopoulos, Co-chair

Programs & Outings
Bobi C. Lelon, Chair

Scholarship Fund
Christa Ayoub, Chair
Mary Lynn Pergantis, Ex-Officio
Felicia Kiehm, Ex-Officio
Janice Panagako, Treasurer
Stephanie Andrews
Daphne Meredith
Elaine Pantazopoulos

Website Coordinator
Toni Mills, toni@tonimills.com

Website Liason
Carolyn Delgizzi, Chair

Wellesley College Scholarship
Diane Triant, Coordinator
Back to Top


Past Presidents
*Urania Papas (1937-1938)
*Marianthie Frangoulis (1938-1940)
*Lulu Peratsakis (1940-1944)
Athena Speare (1944-1946)
*Pacey Cocoris (1946-1948)
Virginia Mavraides (1948-1950)
Mary Sophios (1950-1952)
Valentine Mason (1952-1954)
Edith Varkas (1954-1956)
Agnes Demeter (1956-1958)
*Kathleen Sculos (1958-1960)
Aliki Bassett (1960-1962)
Ellie Bounakes (1962-1964)
Ellie Loumos (1964-1966)
Toulie Samellas (1966-1968)
Katherine Pappas (1968-1970)
Matia Sculos (1970-1972)
Louise Damascus (1972-1974)
Dee Dee Sarris (1974-1976)
Cynthia Zervas (1976-1978)
Ann Decaneas (1978-1980)
Carolyn Pappas (1980-1982)
Mary Philopoulos (1982-1984)
Crystal Condakes (1984-1986)
Connie Georgaklis (1986-1988)
Patti Dukakis (1988-1990)
Diane Triant (1990-1992)
Alexis Lelon (1992-1994)
Joan Aliapoulios (1994-1996)
Connie Papageorge (1996-1998)
Kay Karagianis (1998-2000)
Stephanie Andrews (2000-2002)
Linda Hasiotis (2002-2004)
Jean Canellos (2004-2006)
Athena Pappas (2006-2008)
Pamela Lazares (2008-2010)
Carol Drake (2010-2012)
Stephanie Andrews (2012-2014)
Mary Lynn Pergantis (2014-

*Original Charter Members

Deceased Members
Mary Decaneas
*Florence Loumas
Mary Souslides
Helen Booras
Bessie Pappas
Bette Christou
Mary Maliotis
*Urania Papas
*Marianthe Frangoulis
Helen Crane
Agnes Demeter
Bessie Pappas
Helen Petrianos
*Lulu Peratsakis
Wilma Karis
Eva Anifantis
Athena Alexander
*Pacey Cocoris
*Mary Voss
Helen Sutton
Athena Speare
Sally Trent Stames
Mary Demers
Rose Bassett
Virginia Mavraides
Jane Comninos
Despina Taschioglou
Toulie Samellas
*Kathleen Sculos
Mary Sophios
Fofo Spilios
Aliki Bassett
Dee Dee Sarris
Katherine Pappas
Ellie Bounakes
Florence Collatos
Edith Varkas
Helen Pappas
Mary Nenopoulos
Ann Decaneas
Cynthia Zervas
Ann Agris
*Original Charter Members
Back to Top